Jyllinge Kirke

Jyllinge Sogn, Roskilde Domprovsti, Roskilde Stift.

Jyllinge Kirke hørte i middelalderen under det Augustinerkloster, der i begyndelsen af 1100-tallet oprettedes på Eskilsø, og den præst eller munk, der var bestyrer af klosterets ladegård forrettede gudstjenesten. Omkring 1175 flyttedes klosteret imidlertid, af den berømte abbed Vilhelm, til Ebelholt ved Hillerød, men Jyllinge kirke forblev stadig under klosterets besiddelse.
Efter at klosteret ved reformationen inddroges under kronen, kom kirken derefter til at høre under Roskildegård, men blev senere tillige med annekskirken i Gundsømagle bortskødet til forskellige ejere, og de to kirker havde siden fælles ejere og hørte senere begge under Hejnstrupgård i Gundsømagle, blandt hvis ejere var den københavnske hof-apoteker Johan Gotfriet Becker, der 1763 bekostede støbningen af den største af kirkens klokker.
Kirken overgik til selveje 10. september 1920.

Jyllinge Kirke

Kirkestræde 9

4040 Jyllinge

Tlf: 46 73 33 67

Yderligere information: Hjemmeside
Åbningstider:

Åbent: Tir-fre kl. 8-13