Menighedsrådet for Måbjerg og Ellebæk Kirker Holstebro

Menighedsråd for Måbjerg og Ellebæk Kirker Holstebro

Menighedsrådet for Måbjerg og Ellebæk Kirker Holstebro

Beethovensvej 22

7500 Holstebro

Tlf: 97414590

Yderligere information: Hjemmeside
Entré: ingen