Ældre Sagen, Vejle-Jelling

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Vi arbejder for, at alle voksne - uanset alder - skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Ældre Sagen, Vejle-Jelling

Fmd. Jens Jørgen Siersbæk

7100 Vejle

Tlf: 75 83 49 34

Yderligere information: Hjemmeside