Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug

Formål: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager til varetagelse af fælles interesser, herunder forskønnelse af distriktet, samt varetagelse af driften af det i området af foreningen ejede fællesantenneanlæg, at samarbejde med andre lign. organisationer, og at afholde oplysende og selskabelige sammenkomster. Kontaktperson Antennelaug: Tommy Kristensen, Bolundsvej 1 A, 7100 Vejle, mail adresse "mail@grejsdalen.dk"

Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug

Fmd. Tommy Kristensen Bolundsvej 1a, 7100 Vejle

7100 Vejle

Tlf: 75 83 80 03

Yderligere information: Hjemmeside