Nyreforeningen Sydøstjyllands kreds

Formål: At varetage kronisk nyresyges, herunder særligt dialysepatienter og nyretransplanteredes interesser. Informations- og rådgivningsvirksomhed om nyresygdommes konsekvenser, varetagelse af medlemmernes interesser i relation hertil. Kasserer: Hanne T. Jensen, Pontoppidansvej 2, 7000 Fredericia, tlf.: 75 92 84 64.

Nyreforeningen Sydøstjyllands kreds

Fmd. Rita Bruun, Saturnvej 31

7100 Vejle

Tlf: 75 83 35 45

Yderligere information: Hjemmeside