FDF Vejle 3. kreds, Skibet

Spejderkorps. Formål: et kirkeligt børne- og ungdomsarbejde med indendørs- og udendørsaktiviteter, herunder lejre. Traditionelle spejderaktiviteter, friluftsliv, lejrture, sang, musik. Mødested: Stenagerhytten, Knabberupvej 181, 7100 Vejle, tlf.: 75 88 18 24

FDF Vejle 3. kreds, Skibet

Knabberupvej 181

7100 Vejle

Tlf: 75 72 59 60