FDF Vejle 5. kreds, Nørremarken

Spejderkorps. Formål: et kirkeligt børne- og ungdomsarbejde med indendørs- og udendørsaktiviteter, herunder lejre. Traditionelle spejderaktiviteter, friluftsliv, lejrture, sang, musik. Mødested: Nørremarksgården, Nørremarksvej 90, 7100 Vejle

FDF Vejle 5. kreds, Nørremarken

Nørremarksvej 90

7100 Vejle

Tlf: 40 78 56 92

Yderligere information: Hjemmeside