Sankt Hans Kirke

Sankt Hans Sogn, Hjørring Provsti, Aalborg Stift

Sct. hans regnes for den største og bedst bevarede af den særlige gruppe af senromanske kirker i Vendsyssel. Døbefonten er en romansk kumme, skænket i 1907. Foden er ny. Altertavle fra 1612, prædikestol fra 1602. Våbenhuset er fra midten af 1800-tallet, men den indmurede ornamenterde kvadresten over døren må være romansk og stammer formentlig fra den oprindelige syddør. Indvendig er der på alle vægge og på korets sengotiske hvælvinger fundet spor af kalkmalerier, men kun et maleri´fra omkring 1350 er bevaret.

Sankt Hans Kirke

Kirkegårdsvej 20A

9800 Hjørring

Tlf: 9890 2806

Yderligere information: Hjemmeside
Åbningstider:

Åbent: Hverdage 8-16