MarselisborgCentret

Det tidligere Marselisborg Hospital blev omdannet sidst i 1990'erne, så bygningerne nu danner rammen for mere end blot behandling. I dag foregår der behandling, forskning, vidensudvikling og projektarbejde. Desuden danner bygningerne de fysiske rammer for de organisationer, der lejer sig ind på centret

MarselisborgCentret

P.P. Ørums Gade 11

8000 Aarhus C

Yderligere information: Hjemmeside