Bredsten-Balle Aktivitetscenter

Aktivitetscenter i Sognehuset. Formål: At fremme aktivt samvær mellem ældre. Man kl. 9.30: Stavgang fra P-plads ved Bredsten Skole. Knipling: Tirsdag kl. 9. Vi synger sammen: Torsdag kl. 14 (lige uger) på Stensvang. Litteraturgruppe: Tirsdag kl. 14 (ulige uger). Bridge: Onsdag kl. 13.00, Stensvang. Mandag kl. 9: Begynderbridge. Whist: Onsdag kl. 13. Decoupage: Tirsdag kl. 14

Bredsten-Balle Aktivitetscenter

Kirkegade 7

7182 Bredsten

Tlf: 40 41 01 09