Folkedanserforeningen for Fakse og Omegn

Folkedanserforeningen for Fakse og Omegn

Fmd. Susanne Rasmussen, Skredebakkevej 1

4653 Karise

Tlf: 56 78 90 54