Stolbroladen

I 1989 fik foreningen Bygnings- og landskabskultur på Nord-als overdraget en 400 m2 stor bindingsværkslade i Stolbro mod at sørge for nedtagning og med genopførelse for øje. I løbet af foråret og sommeren 1992 er bindingsværket rejst og tavlerne udmuret. Tækkearbejdet blev afsluttet i 1993. Den vinkelbyggede bygning i 2 og 3 tavles højde er dateret på to dørkarme. Stolbroladen er påtænkt at skulle danne ramme for uddannelsesmuligheder indenfor bygningsrestaurering og konservering. Der er desuden påtænkt at opføre en gammel smedje i en særskilt bygning.

Stolbroladen

Sandvej 19, Svenstrup

6430 Nordborg

Tlf: 74 45 60 66