Luthersk Missions Højskole

Luthersk Missionsforening er en bevægelse inden for folkekirken. Skolens basis er en urokkelig tillid til Bibelen som Guds ufejlbare ord.

Luthersk Missions Højskole

Ansgarvej 2

3400 Hillerød

Tlf: 48 26 07 66