Aktivitetsforeningen Højbo

Foreningen arrangerer ugentlig sammenkomst med kaffe, fællesspisning, udflugter og i vinterhalvåret bankospil. Kontaktperson: formand Hans Jørgensen, tlf. 25 74 23 46

Aktivitetsforeningen Højbo

Lillebæltsvænget 133

5500 Middelfart