Grænseforeningen Vestfyn

Grænseforeningen Vestfyn er en lokalforening under hovedforeningen Grænseforeningen i Danmark og dækker områderne Middelfart, Strib, Røjle, Vejlby, Kauslunde, Gamborg og Nørre Aaby. Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.

Grænseforeningen Vestfyn

Fmd. Jørn Lindholm Thømming, Egevej 38

5500 Middelfart

Tlf: 64 41 41 81/22 75 36 91

Yderligere information: Hjemmeside