Dejbjerg Husflidsforening

Formand: Svend Å. Christiansen

Dejbjerg Husflidsforening

Dejbjergvej 20, Dejbjerg

6900 Skjern

Tlf: 97 34 11 67