Grafisk Gruppe- Havarthigaarden

Grafisk Gruppe blev stiftet med det formål at trykke originalgrafik for kunstnere, samt virke som uddannelsessted for alle der måtte ønske at arbejde med grafik som kunstnerisk udtryksform. Det er en selvejende institution, hvor gruppens medlemmer råder over værkstedets udstyr, og hvor vedligeholdelse, administration m.v. påhviler medlemmerne i fællesskab. Der arbejdes med træsnit, radering, ætsning og kobberstik samt litografi som offsettryk. Desuden eksperimenteres der med de nyeste grafiske teknikker som fotopolymer, viscositetstryk, carborundumtryk etc. Medlemskab kan opnås efter prøvetid på et af værkstedets kurser, hvorefter der betales et indskud og et fast månedligt kontingent. Kurser afholdes i klassiske og nyere grafiske teknikker ved anerkendte og kvalificerede lærere. Der afholdes p.t. 2 ugentlige kurser i dagtimerne og 1 ugentligt kursus om aftenen. Desuden weekend- og sommerkurser. Kurserne administreres af AOF Søllerød, Tlf. 45 80 19 00. Web-site: www.AOF-sollerod.dk

Grafisk Gruppe- Havarthigaarden

Havarthivej 6

2840 Holte

Tlf: 45 42 35 74 / 48 24 48 66

Yderligere information: Hjemmeside