Danske Seniorer Give

Formål: Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art

Danske Seniorer Give

Fmd. Anna-Margrethe Nissen Lauritsen Niels Kjeldsensvej 7

7323 Give

Tlf: 27327638