Ridemands Mølle

Ridemands mølle blev anlagt i 1300-tallet, hvor vejen mellem Svenstrup og Nibe i gammel tid krydsede Guldbækken. Selve møllehuset, der i sin nuværende form stammer fra 1888, er i dag i privat eje, medens hovedhus og udlænger ejes af Aalborg Kommune. Udlængerne er indrettet til brug for byens beboere. I hovedhuset er der bibliotek og en fast udstilling med værker af maleren og forfatteren Anders Hune (1894-1968).

Ridemands Mølle

Ridemandsmøllevej 1, Godthåb

9230 Svenstrup J

Yderligere information: Hjemmeside