CPH West

Med 440 kompetente undervisere og 10.000 elever og kursister om året, sikrer vi uddannelsestilbud, der spænder fra gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser til uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet og ledere i erhvervslivet. Vi udvikler og udbyder uddannelser med kvalitet på tværs af traditionelle uddannelsesgrænser. Vi tilbyder fleksible uddannelser, der passer til dine behov

CPH West

Vejlebrovej 45-65

2635 Ishøj

Tlf: 3388 0000

Yderligere information: Hjemmeside