Fægtesalen i Avedørelejren

Den tidligere Fægtesal er indrettet til Cirkusaktiviteter. Hovedparten af Cirkusmuseets arrangementer finder sted her

Fægtesalen i Avedørelejren

Alarmpladsen 6

2650 Hvidovre

Tlf: 3649 0030

Yderligere information: Hjemmeside