Samsø Menighedsråd

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet. Dets vigtigste opgaver er at administrere kirkens bygninger, herunder kirker og præstegårde. administrere de kirkegårde, der hører under folkekirken. forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber. medvirke ved ansættelse af præster i sognet. ansætte og virke som arbejdsgiver for kordegne, gravere, organister, sangere m.v. deltage i valg af provstiudvalg og stiftsudvalg. deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger

Samsø Menighedsråd

Langgade 44

8305 Samsø

Tlf: 86590318

Yderligere information: Hjemmeside