Lillerødkoret

Blandet kor under folkeoplysningsloven / Allerød Kommunale Musikskole

Lillerødkoret

v/ Carl Johan Pedersen, Allerød Park, 4, 2.tv.

3450 Allerød

Tlf: 48 17 46 24

Yderligere information: Hjemmeside