Balling Menighedsråd

Balling Menighedsråd

C/o Ingrid Berthelsen, Åbakken 34

7860 Spøttrup

Tlf: 9756 3050