Hinnerup Menighedsråd

Hinnerup menighedsråd er det fælles menighedsråd for Grundfør, Haldum og Vitten kirker

Hinnerup Menighedsråd

Grundfør Præstegård, Skolestien 2

8382 Hinnerup

Tlf: 8691 1511

Yderligere information: Hjemmeside