PTU - Vendsysselkredsen

Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) er en brugerstyret forening af og for personer med en varig funktionsnedsættelse som følge af polio, rygmarvsskade (para- og tetraplegi), rygmarvsbrok, whiplashlæsioner og trafik- og ulykkesskader. På landsplan er der ca. 6.600 medlemmer

PTU - Vendsysselkredsen

Fmd. Gurli Nielsen, Engparken 120

9900 Frederikshavn

Tlf: 98 43 43 61

Yderligere information: Hjemmeside