Danmarks Sløjdlærerforening, Aalborg og Omegn

Danmarks Sløjdlærerforening er en faglig lærerforening, der varetager sløjdlærernes interesser over hele landet. Foreningen er opdelt i lokalkredse. Herunder Danmarks Sløjdlærerforening, Aalborg og Omegn (DSAO)

Danmarks Sløjdlærerforening, Aalborg og Omegn

Fmd. Lene Christensen, Hornsmarken 23

9500 Hobro

Tlf: 2255 3785

Yderligere information: Hjemmeside