Haveselskabet, Aabybro Kredsen

Med virkning fra 1. januar 2008 blev Det Jydske Haveselskab sammenlagt med de tre øvrige haveselskaber til et landsdækkende selskab - Haveselskabet. Pr. 1. november 2017 var medlemstallet ca. 30.000. Haveselskabet består af en række afdelinger (18) og kredse (111), der dækker hele landet. Her arrangeres de lokale aktiviteter af den siddende bestyrelse. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, der annonceres i bladet Haven. Et medlemsskab af Haveselskabet koster 630 kr. årligt og dækker hele husstanden. Alle medlemmer modtager medlemsbladet Haven, der udkommer 10 gange årligt og hvori der kan læses om flere andre medlemsfordele. Se iøvrigt www.haven.dk. Aabybro Havekreds udsender hvert år i januar et årsprogram til alle sine medlemmer. Alle arrangementer i Aabybro Havekreds er åben for deltagelse uanset medlemsskab af Haveselskabet, men der kan være forskel i pris for medlemmer/ikke medlemmer ved enkelte arrangementer. Ønsker du medlemsskab af Havekredsen så kontakt formanden Gurli Nørregaard 3124 3376 eller Elsemarie Jensen 2339 2894

Haveselskabet, Aabybro Kredsen

Stationsvej 17, Biersted

9440 Aabybro

Tlf: 26 29 80 61

Yderligere information: Hjemmeside