Dansk Handicaporganisationer, Norddjurs

DH- Norddjurs er Paraplyorganitation for 32 Medlemsorganitationer

Dansk Handicaporganisationer, Norddjurs

Fmd. Jørgen Lund, Æblerosevej 69

8500 Grenaa

Tlf: 8630 1306

Yderligere information: Hjemmeside