Danmarks Naturfredningsforening Glostrup afd

Glostrup Afdeling af Danmarks Naturfredningsforening arrangerer ture og kommenterer kommunale planer. Hvert år deltager DN-Glostrup i kulturnatten, naturens dag og laver en aktivitet i forb. med årsmødet. Kontakt evt. fmd. Ingrid Jensen tlf.: 43424121

Danmarks Naturfredningsforening Glostrup afd

Tunnelvej 6, 2. tv

2600 Glostrup

Tlf: 40743482

Yderligere information: Hjemmeside