Landsforeningen LEV, Nordjyllands Amtskreds

Landsforeningen LEV arbejder for en stadig forbedring af udviklingshæmmedes Livskvalitet, Egenkultur og Værdighed. Med en målrettet indsats er det landsforeningens mål at samle og styrke fællesskabet mellem enkeltpersoner, amtskredse, lokale og landsdækkende foreninger, som arbejder for opfyldelsen af LEVs formålsparagraf og principprogram.

Landsforeningen LEV, Nordjyllands Amtskreds

Torvegade 5

9670 Løgstør

Tlf: 98 67 38 55

Yderligere information: Hjemmeside