Danmarks Psoriasis Forening

At udbrede kendskab og afhjælpe gener ved en ofte meget ubehagelig "skjult" hudlidelse. Foreningen har oprettet en forskningsfond som bl.a. tilføres midler via medlemskontingentet. Landkontor tlf. 3675 5400

Danmarks Psoriasis Forening

Blekinge Boulevard

2650 Hvidovre

Tlf: 36 75 54 00

Yderligere information: Hjemmeside