Hypermobile & HMS i Region II

Foreningens formål er, at oprette interessegrupper i Region II til støtte for personer, som har hypermobile led, deres familier m.fl. At afholde offentlige foredrag og medlemsmøder m.v. At udbrede kendskabet til hypermobilitet og hypermobilitetssyndrom. At arbejde for bedre tilbud, behandling og træning til hypermobile. At støtte personer, som er kommet i klemme i det offentlige socialvæsen. At søge midler, såkontingent, undervisning m.v. kan holdes på et lavt beløb.

Hypermobile & HMS i Region II

Vejlevej 13

6880 Tarm

Tlf: 97 37 14 24

Yderligere information: Hjemmeside