Høreforeningen, Struer afdeling

Formål: Gennem forebyggende arbejde at virke for at bevare den enkeltes hørelse. Overfor myndigheder at varetage hørehæmmedes og døvblevnes interesser. Gennem målrettet arbejde, lokalt og på landsplan, at fokusere på den enkelte hørehæmmede. Landsforeningen forventes at komme op på 97 lokalw afdelinger, som også omfatter Mèniére og Tinnitus Foreningen (MTF). Hørehæmmede Børns Forældre Forening (HBF). Døvblevneafdelingen (DBA). Foreningen er tilsluttet De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Emneord: Hørehæmmede. Døvblevne

Høreforeningen, Struer afdeling

Kløvenhøj 5, Ølby

7600 Struer

Tlf: 97 86 52 10