Ældrerådet

Ældrerådet udbygger kontakten mellem kommunens ældre borgere og byrådet, og giver de ældre borgere mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af de tilbud kommunen stiller til rådighed for denne gruppe. Ældrerådet består af 7 medlemmer. Nyvalg finder sted samtidig med kommunevalget. Alle borgere, som er fyldt 60 år, kan deltage i valget og vælges til Ældrerådet.

Ældrerådet

Aktivitetscentret, Solrød Center 85

2680 Solrød Strand

Åbningstider:

Åbent: 1. mandag i måneden kl. 10.00-11.00, tlf. nr. 56 18 24 20