Lions Club Værløse

Lions Club Værløse er en lokal klub i Værløse kommune

Klubben er en del af den verdensomspændende hjælpeorganisation, der arbejder med det formål at yde en frivillig indsats på samfundsmæssige, humanitære og mellemfolkelige områder.

Hver indsamlet krone går ubeskåret til de formål klubben støtter

Lions Club Værløse

Frederiksborgvej 101

3500 Værløse

Yderligere information: Hjemmeside