Ældresagen, Kalundborg-Bjergsted-Hvidebæk

Ældre Sagen har fast kontortid i Info Butiken, Lindegade 3 i Kalundborg den 2. tirsdag i måneden fra kl. 10-12, tlf. 5951 1160

Ældresagen, Kalundborg-Bjergsted-Hvidebæk

Fmd. Per Ove Sørensen, Kongestensvej 8

4400 Kalundborg

Tlf: 5950 9470

Yderligere information: Hjemmeside