Fredensborg Ny Kunstforening

Fredensborg Ny Kunstforening formål er:
- at virke til fremme af forståelsen og interessen for kunst og kunstneriske aktiviteter, i den bredeste forstand
- forestå og etablere kunstudstillinger løbende
- arrangere foredrag, kurser, film og oplæsning
- besøg på kunstudstillinger, museer og hos kunstnere
- indkøb af kunstværker eller værker om kunst til glæde for medlemmerne
Foreningen vil arbejde for at skabe faciliteter til udstillinger og arbejdende værksteder

Fredensborg Ny Kunstforening

Nørredamsvej 55 A

3480 Fredensborg

Tlf: 4824 2818

Yderligere information: Hjemmeside