Solrød Ældreråd

Alle kommuner skal have et borgervalgt Ældreråd eller Seniorråd. I lovgrundlaget er det angivet, at Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører kommunens ældre, og Ældrerådet skal fungere som sparringspartner overfor Solrøds politikere og administration. Ældrerådet kan naturligvis også selv rejse sager, som er vigtige for kommunens seniorer 60+

Solrød Ældreråd

Møllebakken 1 B

2680 Solrød Strand

Tlf: 22211403