Horsens Videoklub

På klubaftenerne byder vi nye medlemmer velkomne. Information kan, udover hos formanden, også fås hos sekretær Bjarne Madsen, Ternevej 22, telf. 75647090 e-mail: bkm@stofanet.dk

Horsens Videoklub

Formd. Anker Frandsens

8700 Horsens

Åbningstider:

Åbent: Klubmøde hver anden Torsdag kl. 19-22 på Præsthøjgård Ternevej 66 Horsens. Kontingent 100 kr. kvarta

Entré: Kontingent er : 125,- kr pr. kvt.