Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn

At formidle oplysning om Koldingegnens historie gennem foredrag, ekskursioner, studiekredse mm., samt at støtte de institutioner, der arbejder for samme formål.

Der holdes 8-10 arrangementer pr. sæson. Kontingentet er for sæson 2021/2022 kr. 60 for enkeltpersoner, og for to samboende kr. 100.

Man kan tilmelde sig ved at betale kontingentet på foreningens konto 5346 0244915 i Arbejdernes Landsbank. Husk at skrive navn, adresse og evt. mailadresse. Man kan også kontakte foreningens kasserer, Gunner Jacobsen, Vesterengen 2, 6051 Viuf, telefon: 9110 4101, mail: gjac@gmail.com. Medlemskort fremsendes når betaling er registreret.
Medlemskabet giver adgang til Museum Kolding, Staldgården 1, 6000 Kolding til halv pris

Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn

Løjpen 9

6000 Kolding

Tlf: 22 87 01 70

Yderligere information: Hjemmeside