Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde

Fondets formål er å bidra til økt forståelse og samarbeid mellom Norge og Danmark på kulturelle og andre områder .Fondet eier og driver Schæffergården i Gentofte og Lysebu i Oslo, som begge benyttes til å realisere dette formålet, og der fondet gjennomfører sine kurser, konferanser, stipendiatopphold, utstillinger og åpne arrangementer.

Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde

Ermelundsvej 105

2820 Gentofte

Tlf: 39 65 82 65

Yderligere information: Hjemmeside