Fjellerup Idrætsforening

Fjellerup Idrætsforening

v/Kass. Leif Hyllested, Strandparken 35

8585 Glesborg

Tlf: 86 31 74 56