Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcentret vil fungere som et naturligt bindeled mellem medlemsforeningerne og mellem foreninger og borgere, der enten ønsker at arbejde frivilligt eller at gøre brug af foreningernes tilbud om støtte og aktiviteter

Frivilligcenter Hillerød

Kulturværkstedet, Fredensvej 12 C

3400 Hillerød

Tlf: 4824 1907

Yderligere information: Hjemmeside