Aflastningstjenesten

Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde er et frivilligt arbejde oprettet i 1992 af KFUM og KFUKs voksenarbejde, KFUM og KFUKs Kvindetræf i Esbjerg.
Målet er at aflaste hjem, hvor pårørende eller andre passer kronisk syge, alvorligt syge, demente eller døende i eget hjem, og som har behov for trygt at kunne koble fra nogle timer. Vi sidder gerne hos døende på plejehjem og sygehuse.
Tilbudet gælder hjem i Varde og Esbjerg, samt så langt ressourcerne rækker ud. Herudover står Aflastningstjenesten for det frivillige arbejde på Hospice Sydvestjylland, en besøgstjeneste i samarbejde med kirkerne, sorggrupper, en frivilligordning på plejecentrene og mulighed for samtale

Aflastningstjenesten

Kirkegade 70

6700 Esbjerg

Tlf: 7512 3711

Yderligere information: Hjemmeside