Nyborg Slotskoncerter

Nyborg Slotskoncerter blev afholdt i Christian 3.s riddersal. Den blev bygget som et led i en større modernisering og udvidelse af Nyborg Slot i midten af 1500-tallet samtidigt med, at Christian 3. (1536-1559) gjorde Nyborg til sin hovedstad. Det var herfra, at det nye reformerte kongerige skulle regeres, symboliseret ved det store rigsvåben, nu placeret for enden af riddersalen, men engang placeret over indgangen til slottet. Over riddersalen findes de private kongelige gemakker. Det var i disse værelser, han og familien opholdt sig, når de trak sig tilbage. Det var magtens intime korridorer, hvor der foruden at blive ført hemmelige forhandlinger også blev slappet af, levet og elsket. De næste par år er Nyborg Slot ved at blive renoveret. Derfor afholdes Nyborg Slotskoncerter enten i Nyborg Kirke eller på Hotel Nyborg Strand.

Email: kontakt@nyborgslotskoncerter.dk

Nyborg Slotskoncerter

Grævlingevænget 179

5800 Nyborg

Tlf: 51941816

Yderligere information: Hjemmeside
Entré: Kr. 120,-