Røde Kors Besøgstjeneste

Besøgtjenesten er oprette med det formål at opsøge ældre, ensomme eller handicappede mennesker, der har ønske om og behov for at få besøg en gang ugentlig. Mange ældre mennesker vælger at blive i deres eget hjem, fordi de kan få hjemmehjælp, hjemmesygepleje eller lignende, men isolationen kan være et stort problem. Også på plejehjem og i beskyttede boliger kan de ældre have behov for kontakt med andre mennesker. Kontaktpersoner: Guderup-området: Thora Frehr, 74 45 82 47

Røde Kors Besøgstjeneste

Thora Frehr, Bjørnevænget 3, Guderup

6430 Nordborg

Tlf: 74 45 82 74