Tangoforeningen i Køge

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for den argentinske tango og dens kultur herunder dens historie, dansen, musikken og nært beslægtede danseformer. Formålet søges fremmet gennem afholdelse af arrangementer med f.eks. dans, undervisning, koncerter m.m. Foreningen arrangerer en månedlig tangosalon (en "milonga") og en månedlig Praktika (en øveaften)- begge dele på Teaterbygningen i Køge Foreningens arrangementer er beskrevet på foreningens hjemmeside www.tangonoche.dk

Tangoforeningen i Køge

Hastrupvej 8

4600 Køge

Tlf: 2725 6310

Yderligere information: Hjemmeside