Hillerød Seminarium

Seminariet indeholder den 3½ årige pædagoguddannelse og mirituddannelsen i et 3-årigt forløb, hvoraf 1. år er fuldtidsstudie og 2. og 3. år er deltidsstudie. Uddannelsen for de 5-600 studerende er bygget op om pædagogisk-psykologiske fag, social- og sundhedsfag, aktivitets- og kulturfag, samt kommunikation, orga- nisation og ledelse.

Hillerød Seminarium

Frederiksværksgade 150

3400 Hillerød

Tlf: 48 26 74 86