Sundhedscenter Espens Vænge

Espens Vænge er et tilbud til borgere i Høje-Taastrup Kommune, der har brug for intensiv træning til at genvinde og opbygge færdigheder efter en hospitalsindlæggelse eller efter et andet sygdomsforløb

Sundhedscenter Espens Vænge

Espens Vænge 44

2630 Taastrup

Tlf: 4335 2484

Yderligere information: Hjemmeside